Resolució de la direcció general de tributs de la Generalitat sobre el tractament tributari de les separacions matrimonials

Resolució de la direcció general de tributs de la Generalitat sobre el tractament tributari de les separacions matrimonials de cònjuges casats en règim de separació de béns.