Eina informÓtica per facilitar el cÓlcul de les indemnitzacions per extinciˇ del contracte de treball

Benvolguts companys,

El CGPJ posa a disposició dels membres de la carrera judicial, advocacia, graduats socials, procuradors, sindicats, treballadors, empreses, lletrats de les Administracions Públiques i ciutadania en general una eina informàtica per facilitar el càlcul  de les indemnitzacions per extinció del contracte de treball, proporcionant seguretat jurídica.

Només cal introduir tres dades: la data d'inici de la relació laboral, la data de finalització d'aquesta relació i el salari (diari, mensual o anual). Ha de consignar el salari brut i si és mensual, prorratejar les pagues extraordinàries. A la pantalla apareixerà la indemnització de l'extinció del contracte de treball, segons causes d'extinció i qualificació taxades per la llei i la vigent doctrina jurisprudencial que la interpreta.

Els resultats no són vinculants.

 Rebeu una cordial salutació,