Clàusules sòl. Protecció dels consumidors

Benvolguts, Benvolgudes,

Us adjuntem el Text del RDL 1/2017, de 19 de gener, de mesures urgents de protecció de consumidors en matària de clàusules sòl, aprovat pel Consell de Ministres del dia 20 de gener, publicat BOE 21/01/2016 i entrada en vigor el mateix dia (disposició final quarta).

Cordialment,