Disponibilitat del document de preguntes més freqüents per les aplicacions de comunicacions telemàtiques a l'extranet del professional

Benvolguts companys,

Amb l’objectiu de facilitar-vos la familiarització amb els mòduls de comunicacions telemàtiques i la resolució dels dubtes que us puguin sorgir en el seu funcionament, el Departament de Justícia ha generat un document on es concentren les preguntes més freqüents i les seves respostes i les podeu trobar a la següent ruta del web de l’Administració de justícia:

Serveis als professionals > Informació general > Suport: consultes i incidències > Preguntes més freqüents de l’extranet del professional.

Aquestes preguntes poden ser de caràcter tècnic, organitzatiu o procedimental, i estan organitzades per blocs: presentació telemàtica de demandes (TTA), presentació telemàtica d’escrits a jutjats que ja tramiten amb Ejcat (RED totalment telemàtic), presentació telemàtica d’escrits a jutjats que tramiten amb Temis2 (RED “híbrid”) i qüestions tècniques de caràcter general.

El document s’ha ideat en base a tots els dubtes i incidències que els diferents col·lectius professionals els han fet arribar, constituint-se així en una primera versió que evolucionarà i serà actualitzada a mida que vagin rebent noves qüestions susceptibles de ser incorporades. D’aquesta forma disposareu d’una informació útil i resolutiva que us ajudi en els processos de presentació de demandes i escrits telemàtics.

Us anirem informant dels canvis que ens comuniquin.

Cordialment,