Directives UE

Benvolguts companys,

Tot seguit, trobareu l’enllaç per consultar les directives de la UE vinculants abans de la seva transposició quan l'estat incompleix el termini previst per a fer-ho.

L'accés a l'expedient policial era un dret exigible d'acord amb el que estableix l'art. 7 de la Directiva 2012/13 / UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de maig de 2012, tot i que aquesta encara no havia estat incorporada a l'ordenament jurídic espanyol, en la data en què van ocórrer els fets. La Sala Segona estima l'empara i declara que, en aquest cas, la negativa de la Guàrdia Civil, primer, i la desestimació de l'habeas corpus pel Jutjat, després, van causar la lesió dels drets del demandant.

 Cordialment,