Convocatòria assamble aprovació comptes 2016.

Benvolguts companys,

Us adjuntem CONVOCATÒRIA:

 General Ordinària per el dia 28 de març de 2017, a les 13:00 hores en primera convocatòria i a les 13:30 hores en segona convocatòria, a la seu col·legial del c/ Llers, 13 i amb el següent ordre del dia:

 1. Ressenya dels esdeveniments més rellevants que durant l'any 2016 hagin tingut lloc en relació amb el Col·legi.

2. Aprovació dels comptes anuals de l’exercici 2016 amb l’informe d’auditoria. Examen, discussió i votació de la liquidació del pressupost del Compte General de despeses i ingressos de l'exercici 2016.

3. Proposicions.

4. Precs i preguntes.

Cordialment,