Català a la carta: "Règims econòmics matrimonials (I)".

Benvolguts companys,

Us envem un nou “Català a la carta”, aquesta vegada sobre els règims econòmics matrimonials i la seva traducció. Adjunt trobareu l’article en format pdf i us copiem l’enllaç directe de la pàgina web perquè en disposeu en totes les opcions:

 Accés a l’article: http://www.cicac.cat/arees/llengua/recursos-linguistics/catala-la-carta/regims-economics-matrimonials/

Cordialment,