Certificat per indisponibilitat tècnica del sistema ejusticia.cat 27/03/2017.

Benvolguts/des,

El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya ens ha informat que en el dia d’ahir no es va poder accedir a l’extranet del professional del sistema e-justícia.cat, degut a un problema del servei @firma. Els tècnics van treballar en la resolució del cas i preveien que cap al migdia la incidència estaria resolta.

Atès que van ser vàries les hores de no disponibilitat del sistema i que es va excedir el límit de les 12 del migdia, van activar el protocol de contingència.

Per a tots aquells professionals que haguéssiu de presentar escrits i/o demandes a termini  i que tinguéssiu problemes de presentació durant el període indicat, el Departament posa a la vostra disposició un certificat que us permetrà presentar-los de forma telemàtica tot adjuntant el certificat en qüestió. En el certificat hi constarà l’hora d’inici de la incidència i l’hora de la seva correcció definitiva.

El certificat es publicarà avui al web de l’Administració de justícia.

Ben cordialment,