Comunicació IVA TOAD

Benvolguts,

Benvolgudes,

Us passem el link de la notícia sobre la no aplicació del IVA a les actuacions del TOAD:

 Rebeu una cordial salutació,