Avís talls de servei de l'extranet del professional. Dies 16, 17 i 18 de juny

Benvolguts,

Benvolgudes,

Ens plau informar-vos que en el marc del Pla global de transformació iniciat des del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya, s’estan portant a terme un seguit d’actuacions de caire tècnic en determinats caps de setmana sobre els sistemes d’informació judicial, de tal forma que aquests no estaran operatius durant uns intervals de temps determinats.

 Aquestes actuacions són generalment de caire substitutiu, en el sentit que es canviaran certs components de la infraestructura tecnològica actual que dona suport als sistemes d’informació judicial per d’altres més avançats. Les actuacions  tenen com a objectiu millorar el rendiment i la capacitat de l’actual infraestructura.

 Continuant amb les actuacions previstes, la propera tindrà lloc durant el cap de setmana dels dies 16, 17 i 18 de juny de l’any 2017.

 En el cas dels col·lectius professionals, aquesta actuació es concreta en l’Extranet del Professional (on es possibilita la presentació de demandes i escrits telemàtics a certs col·lectius professionals), que no estarà  operativa durant  les següents franges horàries: 

  • ·         Entre les 21:45h del 16/06 i les 1:45h del 17/06 (nit de divendres a dissabte) 
  • ·         Entre les 08:30h del 17/06 i les 10:00h del 17/06   
  • ·         Entre les 21:45h del 17/06 i les 1:45h del 18/06 (nit de dissabte a diumenge) 

A l’Extranet del Professional es publicarà un avís per informar de l’actuació tècnica. 

Cordialment,