Circular DGT IVA i TO

Benvolguts,

Benvolgudes,

Ens complau informar-vos que la Dirección General de Tributos va emetre, el 30 de juny d’enguany, la Consulta V1706/17, en la qual analitza l’efecte de la reforma que ha dut a terme la Llei 2/2017, de 21 de juny, en la Llei 1/1996, de 10 de gener, d’Assistència Jurídica Gratuïta, i ha conclós que des de l’1 de gener de 2017, data d’efecte de la nova regulació del sistema d’assistència jurídica gratuïta, els serveis que presten advocats i procuradors en el marc de la Llei  esmentada d’assistència jurídica gratuïta, no estaran subjectes a l’Impost sobre el Valor Afegit.

En l’enllaç següent trobareu el text d’aquesta resolució 

Es posa fi, així, al camí que a judici de l’Advocacia s’havia iniciat erròniament que sí que sometia aquesta activitat a l’IVA. El treball constant de companys, Col·legis d’Advocats i Consejo General, ha permès arribar a aquesta solució, consensuada amb el Ministerio de Justicia i els principals grups parlamentaris.

Cordialment,