Afectació parcial accés i presentació demandes i escrits 27/09 tarda

Benvolguts/des,

 Us informem de la comunicació que hem rebut del Servei d'Implantació i Seguiment de Programes Informàtics, Subdirecció General de Planificació i Programes, Direcció General de Modernització de l’Administració de Justícia:

“El proper dimecres 27 de setembre a la tarda dins de la finestra ordinària d’execució de tasques de manteniment, concretament entre les 16h i les 19h, es duran a terme un conjunt d'actualitzacions sobre els sistemes d'informació judicial que poden suposar indisponiblitat parcial en la presentació d'escrits i demandes.  

Mentre s’efectuïn aquestes actualitzacions estarà disponible l'avís en l'extranet del professional.

 No s’espera cap tall de servei durant l’actuació però en algun moment puntual potser serà necessari que accedeixin de nou a l’aplicació.” 

Cordialment,