Protocol de bones pràctiques en la suspensió d’assenyalaments i vistes

Benvolgudes i benvolguts,

La Comissió de Relacions amb l’Administració de Justícia del Consejo General de la Abogacía Española treballa en l’elaboració d’un “Protocol de bones pràctiques en la suspensió d’assenyalaments i vistes”. Per complementar aquest Protocol, seria útil disposar de la documentació que detallem tot seguit.

Les resolucions judicials en les quals no s’ha concedit la suspensió de la vista i que hi concorri alguna de les circumstàncies següents:

 • Possibilitat d’imminent defunció d’un familiar d’un familiar, pare, mare...

• Tractaments mèdics que exigeixin acompanyament o part i/o maternitat.

• Assistència i activitats a congressos.

• Suspensió per viatges programats amb la finalitat de no obligar a substitucions de lletrat, per qüestions com, per exemple, unitat de defensa en violència de gènere, i en la resta dels casos perquè el client no vulgui un substitut sinó el seu advocat.

• O altres casos especialment sensibles.

Les resolucions judicials en les quals “per necessitats del servei”, per cursos de formació d’última hora, etc. es concedeix la suspensió de la vista per un termini desproporcionat de temps.

  Així doncs, si disposeu de resolucions d’aquesta mena i voleu que serveixin per il·lustrar i justificar el Protocol, ens les podeu fer arribar per e-mail contestant aquest correu abans del 22 de gener de 2018 i les traslladarem al Consejo.

 IMPORTANT: Penseu que cal eliminar les dades que convingui per deixar la documentació completament anònima.

 Cordialment,