Canvis a l'Oficina d'estrangers de la Sugdelegaciˇ del Govern

El Col·legi de Girona ens fa saber els següents canvis a L’OFICINA D’ESTRANGERS DE LA SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN A GIRONA

  • SERVEI D’ATENCIÓ A PROFESSIONALS: Les Dependències on es prestava aquest servei situades al garatge de la Subdelegació del Govern a Girona, s’han traslladat a la primera porta entrant a mà dreta –on està situat l’arc de seguretat- de l’entrada principal de l’Av. Jaume I, núm. 17. Aquest és un servei que es presta als advocats de les 10:00 a les 13:00 hores els dilluns i els divendres. El servei permet als col·legiats demanar informació sobre expedients concrets, presentar escrits i sol·licituds de renovació d’Autoritzacions de Treball i/o Residència i altres, però no sol·licituds d’Autoritzacions de Treball i/o Residència inicials.
  • PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIÓ DE RESIDÈNCIA, DE RESIDÈNCIA I TREBALL INICIALS, I LES SEVES RENOVACIONS: A partir del dilluns dia 3 de novembre, la tramitació de sol·licituds d’Autoritzacions de Residència, i de Residència i Treball inicials s’haurà de fer exclusivament mitjançant cita prèvia als telèfons: 972.069352 i 972.069353. El telèfon corresponent a la cita prèvia de les sol·licituds de renovació és el 972.069347.

Recordeu que les sol·licituds de renovació d’Autoritzacions de Residència i/o Treball també poden presentar-se a les Oficines de Correus en sobre obert i per correu certificat pel seu registre, i als Registres de qualsevol òrgan administratiu de l’Administració General de l’Estat i de qualsevol Administració de les CCAA o de les Entitats que integren l’Administració Local -si en aquest darrer cas s’hagués subscrit l’oportú conveni amb l’Administració General de l’Estat.

PEL QUE FA A LA PRESENTACIÓ DE LES ESMENTADES SOL·LICITUDS DE RENOVACIÓ PER PART DELS ADVOCATS, AQUESTA PODRÀ SER DUTA A TERME AL SERVEI D’ATENCIÓ A PROFESSIONALS SENSE CITA PRÈVIA.

LES SOL·LICITUDS DE RENOVACIÓ DE LA TARGETA D’IDENTITAT D’ESTRANGER DE RESIDENTS PERMANENTS ES PRESENTARAN DIRECTAMENT A LA COMISSARIA DEL COS NACIONAL DE POLICIA MÉS PROPERA AL DOMICILI DE L’INTERESSAT I no es donarà cita prèvia.