Comunicat: 53/2018 – Enquesta d’igualtat persones col·legiades

Benvolgudes i benvolguts,

Us fem arribar una comunicació de la presidenta de la Comissió de VIGE i Igualtat del CICAC, Sra. Encarna Orduna  i del president del CICAC Sr. Julio J. Naveira (carta adjunta) per demanar la vostra col·laboració.

La Comissió de Violència de Gènere i Igualtat del CICAC treballa per impulsar un Pla d’Igualtat per als col·legis d’advocats i advocades de Catalunya.

Els col·legis han de ser exemple i referent en l’eradicació de qualsevol forma de discriminació i en les iniciatives per aconseguir la igualtat real entre dones i homes.  

L’elaboració d’un Pla d’Igualtat requereix un anàlisi de la situació de partida sobre la qual es basen les prioritats d’actuació.  

És per això que demanem la vostra col·laboració i només cal que respongueu a l’enquesta que trobareu en aquest link:  

Enquesta d’Igualtat per a col·legiats/des

  Per contestar-la us haureu de registrar, un pas molt simple que evita múltiples respostes d’una mateixa persona.  

El qüestionari de diagnosi és anònim i confidencial i el gestionaran persones externes al col·legi que no tindran accés a les dades de qui el formalitzi.

 Us demanem 5 minuts de col·laboració que ens permetran elaborar el Pla d’Igualtat i analitzar i millorar la institució amb criteris objectius.

 La data límit per respondre és el 31 de març 2018.

  Moltes gràcies per la vostra col·laboració,