Comunicat: 74/2018 – Inici servei acompanyament a la víctima del delicte

Benvolgudes i benvolguts,

Amb la finalitat de començar a implementar l’Estatut de les víctimes de delicte, el proper 3 d’abril de 2018, entrarà en funcionament el “Servei d’Acompanyament a la Víctima del Delicte en seu judicial ” en el marc del nou model d’atenció a les víctimes del delicte del Departament de Justícia. 

Qualsevol persona víctima d’un delicte que necessiti suport emocional, que l’orientin o que l’acompanyin quan ha d’assistir a un judici pot beneficiar-se del Servei d’acompanyament a judici, que ofereixen les oficines d’atenció a la víctima del delicte (OAVD). Aquest Servei, que fins ara només es feia des de les OAVD de les ciutats de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Tortosa, s’ampliarà, a partir del proper 3 d’abril, als 49 partits judicials d’arreu de Catalunya.  

Aquest servei el durà a terme l’entitat INTRESS, a través d’un contracte de servei adjudicat pel Departament de Justícia i comptarà amb dos professionals especialitzat a la seu dels Jutjats de Figueres, un d’ells fixa diàriament de dilluns a divendres i un servei de guàrdia en festius.

 Aquest servei d’acompanyament consistirà en:

 ·         Donar suport i atendre, tot realitzant, si escau, un treball de contenció i suport emocional, a les persones víctimes d’un delicte de violència de gènere en el moment de la compareixença davant dels jutjats de violència sobre la dona (VIDO), atenent totes les necessitats emocionals, d’habitatge, sobre els fills i d’altres ajudes, independentment de si se’ls ha atorgat o no una ordre de protecció. Cal destacar que les OAVD, a més, són el punt de coordinació de les ordres de protecció que imposen els jutges a les víctimes de violència de gènere.

 ·         Acompanyament a judici de les víctimes de qualsevol delicte – encara que sigui lleu – quan, per les seves condicions de vulnerabilitat física o psicològica, necessitin que les acompanyin en el moment del judici. L’acompanyament el pot demanar la víctima, els seus familiars, l’advocat, el jutge o els mateixos tècnics de les oficines d’atenció a la víctima del delicte.  

Per evitar mal entesos en la prestació d’aquest servei, el CICAC es va reunir amb el departament de Justícia i el Col·legi s’ha reunit amb els responsables provincials del servei, quedant clar que en cap cas es faria assessorament jurídic ja que això li correspon a l’advocat o l’advocada de la víctima i que seria només un suport en el termes que hem explicat. 

Us demanem que qualsevol incidència sobre el servei ens la feu arribar al Col·legi amb la finalitat de poder controlar i coordinar el servei, sobre tot ara en el seu començament. Un cop finalitzat un primer període d’implementació, el departament de Justícia realitzarà amb el Col·legi una sessió informativa als efectes que tothom en tingui coneixement. 

Cordialment,