Comunicat: 81/2018 – Nou full d’informació MMEE

Benvolgudes i benvolguts,

Els MMEE ens han presentat el nou full d’informació de drets al detingut que han adaptat a les exigències de la Sentència del TC de 05/03/2018 i que és el que ja estan utilitzant des de fa uns dies. 

Hi ha uns camps editables que son més extensos en el full original i no en aquest model.

Tot i que consti que l’accés als elements essencials de les actuacions es configura com un dret del detingut (art. 520.2.d LECrim.), resulta evident que l’advocat ha de poder accedir a aquests elements perquè així ho estableix també l’art. 4.2 a) i 7 de la Directiva 48/13/UE i perquè és qui està capacitat per instar les accions que calguin per impugnar la legalitat de la detenció, i així s’ha fet saber (en han assegurat) als agents dels MMEE de les diferents comissaries. 

Qualsevol incidència que es produeixi no dubteu en fer-la arribar al Col·legi per prendre les mesures oportunes. 

Cordialment,