Comunicat: 85/2018 – Convocatòria 4t Torn Contenciós Administratiu

Benvolgudes i benvolguts,

En el BOE del dia 9 d’ abril d’engunay, que adjuntem, s’ha publicat l’acord de 5 d’abril de la Comissió Permanent del Consejo General del Poder Judicial, que diu:

Acuerdo de 5 de abril de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General de Poder Judicial, por el que se convoca proceso selectivo para provisión de plazas, entre juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional en las materias propias de los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, para el acceso a la Carrera Judicial por la categoría de Magistrado.

Us adjuntem també el Reglament 1/2010, de 25 de febrer, del mateix CGPJ, que regula la provisió de places de nomenament discrecional en los òrgans judicials.

Ben cordialment,