Comunicat: 90/2018 - Convocatòria: reunió territorial Mutualidad de la Abogacía

Benvolgut/da company/a,  

A fi de donar compliment a l'art. 34 i concordants dels vigents Estatuts de la “Mutualidad General de Previsión Social de la Abogacía”, et convoco a la reunió territorial que tindrà lloc el proper 4 de maig d’enguany a les 13.00 hores, a la seu del Col·legi del c/Llers, 13, amb el següent ordre del dia: 

  • Text dels assumptes sotmesos a aprovació per part de la Junta de Govern a l’Assemblea General.
  • Elecció de 1 representant dels mutualistes per a la propera Assemblea General que es celebrarà a Madrid el proper 9 de juny d’enguany.
  • Precs i preguntes.

 Cordialment,