Comunicat: 97/2018 – Llei 2a oportunitat

Benvolgudes i benvolguts,

CAMPANYA PER DONAR A CONÈIXER LA LLEI DE 2ª OPORTUNITAT

Impulsada des del CICAC per oferir més mecanismes jurídics a les persones sobreendeutades

Des de fa tres anys està en vigor la Llei de la Segona Oportunitat, que permet la cancel·lació dels deutes de les persones sobreendeutades. Tanmateix, el seu ús no està avançant com seria normal i hi ha un gran desconeixement entre la ciutadania i potser també entre la mateixa Advocacia.  

Des del Consell de l’Advocacia Catalana i juntament amb el Grup de Treball per a la Segona Oportunitat s’han posat com a objectiu fomentar el seu coneixement i ús. Com sabeu, juntament amb el treball de la Comissió del Torn d’Ofici s’ha aconseguit darrerament que l’assistència jurídica gratuïta s’estengui a l’acord extrajudicial de pagaments, sense perjudici de continuar treballant per tal d’obtenir un mòdul de retribució propi.  

Una de les formes que han previst per tal de fomentar el coneixement de la Llei de Segona Oportunitat ha estat la elaboració d’una campanya d’impuls de l’ús del mecanisme de la segona oportunitat. L’objectiu de la campanya és, per una banda, fomentar el coneixement entre la ciutadania de l’ús d’aquest mecanisme, i per l’altra, orientar les persones sobreendeutades cap a la seva advocada o advocat per tal que els assisteixin i puguin aconseguir l’exoneració dels deutes i començar de nou des de zero. Aquesta campanya encaixa clarament dins la funció social de l’advocacia, de situar-nos al costat de les persones que estan patint els efectes de la crisi.  

La campanya consistirà en anuncis en premsa, en una imatge per enviar per xarxes socials, un vídeo explicatiu, una pàgina web i una Guia Breu per l’advocacia, amb 25 preguntes i respostes sobre segona oportunitat, així com en la potenciació de la formació en aquesta matèria.

Avui dimecres 18 d’abril s’ha presentat aquesta campanya en una roda de premsa conjunta a la seu de l’ICAB. 

També s’ha presentat un Observatori de la Segona Oportunitat que s’està treballant des de la Comissió de Normativa ICAB-CICAC, i també el treball continuat que en matèria de proposta legislativa s’està duent a terme (per exemple, dimecres es presentarà una proposició de llei per a la supressió de l’índex IRPH entitats). 

Cordialment