Comunicat: 101/2018 - I Congrés Dret Immobiliari

Benvolgudes i benvolguts,

Em plau informar-vos que el Consell de l’Advocacia Catalana i el Col·legi d’Advocats de BARCELONA,  han acordat organitzar conjuntament amb l’Associació de Promotors de Catalunya, Cambra del Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya, Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, Col·legis i Associació d’Agents Immobiliaris, Col·legi de Notaris de Catalunya i Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i Bens Mobles de Catalunya el “I CONGRÉS DE DRET IMMOBILIARI”, que tindrà lloc el dia 31 de maig  de 2018 a les 8.45h, a la Sala d'Actes de l’ ICAB (Palauet Casades).

Durant tota la jornada del Congrés es tractaran diversos temes, entre d’altres: “Novetats del Llibre Sisè del Codi Civil de Catalunya”, “Aspectes registrals dels contractes de compravenda d'immobles”, “Problemàtica en el nou règim jurídic de la Propietat Horitzontal de Catalunya”, “La problemàtica en els arrendaments d'ús d'habitatge, cap a  una reforma de la LAU”, “El nou model urbanístic basat en la rehabilitació, regeneració i renovació urbanes”, “Els habitatges d'ús turístic i la dispersió normativa existent” i el “El fenomen de  l'okupació d'habitatges”.

El preu del congrés és de 30€ (IVA inclòs).

Podeu consultar tota la informació des del web del CICAC, i de l’ICAB. 

Les inscripcions s’han de tramitar des del següent link:  

·         I CONGRÉS DE DRET IMMOBILIARI  

Rebeu una cordial salutació,