Comunicat: 119/2018 – Normativa SOJ

Benvolgudes i benvolguts,

Revisat el funcionament del Servei d’Orientació Jurídica en el darrer semestre, considerem convenient recordar-vos la normativa bàsica: 

  • El servei només és d’orientació sense possibilitat de documentar-lo. 
  • L’advocat tan sols ha de proporcionar un primer consell orientador i, per tant, informa sobre la possibilitat d'acudir als tribunals o de recórrer a vies alternatives de resolució de conflictes, però no redacta cap document ni tramita cap assumpte. 
  • L’advocat no pot assessorar ni examinar documentació de l’usuari. 
  • L’advocat que presta aquest servei no pot facilitar les seves dades professionals. 

Així mateix, aprofitem l’avinentesa per insistir en la necessitat que els lletrats sigueu puntuals i acompliu l’horari establert per al Servei. 

L’incompliment reiterat de qualsevol d’aquestes indicacions, suposarà la baixa del professional en la prestació del SOJ. 

Ben atentament,