Comunicat: 159/2018 - Convocatòria de beques per a la recerca, estudis i anàlisis

Benvolgudes i benvolguts,

El Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, del Departament de Justícia, ha obert una convocatòria de beques per a la recerca, estudis i anàlisis en els àmbits de l'execució penal, la mediació penal, l'atenció a la víctima, l'Administració de justícia, el dret civil català i l'ordenament jurídic català, durant l'any 2019.

 Aquesta convocatòria ha sortit publicada al DOGC núm. 7707 de 17 de setembre de 2018. Les bases que regeixen la convocatòria van ser publicades durant el mes de juliol del 2018.

 Podeu trobar tota la informació i l’enllaç per poder fer la sol·licitud clicant aquí. El darrer dia hàbil per presentar les sol·licituds és el 17 d’octubre de 2018 a les 14.00 h. Els tràmits només es poden fer de forma telemàtica.

 Si teniu algun dubte o necessiteu algun aclariment, podeu contactar amb nosaltres.

 Cordialment,