Decisió del Consell Europeu sobre el reconeixement mutu de sentències en matèria penal

Decisió del Consell Europeu sobre el reconeixement mutu de sentències en matèria penal per les que s'imposin penes o altres mesures privatives de llibertat, a efectes d'execució a la Unió Europea.