Comunicat: 172/2018 - convocatòria de selecció de personal. Ajuntament de Blanes

Benvolgudes i benvolguts,

Us adjuntem, convocatòria que ha publicat l’Ajuntament de Blanes:

 BOP
Núm. 8749. Ajuntament de Blanes. Anunci de convocatòria de selecció de personal. Bases que han de regir la selecció per a la cobertura d'un lloc vacant de tècnic/a d'Administració Especial Advocat en règim funcionarial interí

Ben cordialment,