El Consell de Col•legis d’Advocats de Catalunya i els Departaments de Vicepresidència i Justícia de la Generalitat signen un conveni per tal d’impulsar conjuntament accions de foment de l’ús del català en l’àmbit de l’advocacia

El conveni és el resultat del treball realitzat per la Comissió de la Llengua Catalana que va ser una de les primeres que es van constituir en el sí del Consell, ara fa 19 anys, i té com a objectius principals, d’una banda, treballar per eliminar tots els prejudicis que pateix l’ús de la llengua catalana en el món jurídic; de l’altra, sensibilitzar tots els professionals del dret perquè utilitzin la seva pròpia llengua en el seu exercici professional i dotar als advocats i advocades d’eines i recursos que els pugui facilitar l’ús de la llengua catalana en l’àmbit jurídic.

La Comissió de la Llengua Catalana del CICAC ja oferia un munt de serveis específics per a advocats i advocades en aquesta línia com el traductor automàtic gratuït castellà-català-anglès o l’edició de formularis jurídics. Així mateix, organitza periòdicament jornades sobre dret català i convoca anualment el Premi Agustí Juandó i Royo, que s’atorga a aquelles persones o entitats que en la seva trajectòria professional s’hagin destacat per la defensa i lluita de la Llengua Catalana en l’àmbit jurídic.

Ara, amb aquest conveni, es compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya i s’estableix un Pla de Treball per als propers 2009 i 2010 per impulsar mesures de sensibilització i forment de l’ús del català entre el nostre col•lectiu.

Una de les primeres accions que s’estan desenvolupant se centra en el traductor automàtic gratuït que serà d’accés per a tots els col•legiats i col•legiades que disposin de certificat digital ACA sense necessitat de subscripció prèvia.

Podreu trobar més informació al web del Consell: www.cicac.cat