Comunicat: 24/2019 - Nomenclatura dels documents a TTA i RED

Benvolgudes i benvolguts,

En relació a l’acord del Secretari de Govern del TSJC de data 23.11.2018 referit a l’índex electrònic adjunt, us comuniquem que, per una reorganització del web del Departament de Justícia l’enllaç que inclou el document ja no és vàlid i actualment la informació a què feia referència es troba a l’enllaç.

Aprofitem l’avinentesa per recordar-vos que, segons detalla l’acord, des del 1 de gener del 2019 els documents presentats per Advocats, Procuradors i Graduats Socials que acompanyin a una comunicació telemàtica (demanda TTA o escrit RED) s’han d’ajustar necessàriament a la proposta indicada.

 Tingueu en compte que, en cas que alguna presentació no compleixi els detalls de la proposta inclosa a l’acord, el professional podria veure’s en la necessitat de repetir la presentació i podria ser el cas que el deganat responsable pugui rebutjar una demanda abans de registre i/o també podria donar-se la situació que un jutjat destí de l’escrit afectat pugui proveir en el sentit de fer necessària una nova presentació, tots dos casos emparats per la necessitat de compliment de la normativa aprovada pel Secretari de Govern.

 Salutacions,