Comunicat: 25/2019 - Canvi en el registre de les terceries (civil i social)

Benvolgudes i benvolguts,

Us informem que a partir del 18 de febrer de 2019 s’ha eliminat la classe de registre: 10299-Terceries. Exclusivament les Terceries, que no dimanin d’una execució judicial, es presentaran com a sol·licituds telemàtiques (TTA) amb la classe de registre 10701-Judici verbal (altres supòsits).

Les Terceries que sí que dimanin d’una execució judicial es presentaran directament a l’òrgan judicial que tramita l’execució per RED (registre d’escrits).

  • Terceria que no dimana d’una execució judicial (RiR). Seran repartides aleatòriament entre les unitats de gestió (Jutjats / UPSD).
  • Terceria que dimani d’una execució judicial (RED). Es tramitarà com a peça (incident) i s’haurà de presentar com a escrit dirigit a l’òrgan judicial que tramita l’execució. En el cas que un professional, per error, presenti una d’aquestes Terceries per TTA, el Registre retornarà aquesta sol·licitud telemàtica tot indicant al professional que ha de ser presentada per RED.

 Salutacions,