Comunicat: 30/2019 – Alta el en Registre Online del Col·legi de Registradors

Benvolgudes i benvolguts,

El 26 de setembre de 2018, el Consejo General de la Abogacía Española va firmar amb el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España un Conveni marc que, entre altres extrems, pretén fomentar l’accés a la documentació privada que, amb la firma electrònica d’advocats i dels interessats, sigui legalment i reglamentàriament susceptible d’ingrés en els Registres de la Propietat i Mercantils.

 Per facilitar l’ús d’aquesta possibilitat, d’indubtable interès per al nostre col·lectiu, us adjuntem el document que han preparat els Registradors per donar-se d’alta en el seu Registre Online. En aquest document, s’especifiquen els tràmits depenent del tipus d’alta que plantegeu: persona física, societat susceptible d’inscripció en el Registro Mercantil, societat civil o Col·legi d’Advocats.

 En la confiança que aquesta informació us serà útil, rebeu una cordial salutació.