Comunicat: 2/2019 – TOAD -Indicacions VIGE

Benvolgudes i benvolguts,

Us comuniquem que per tramitar correctament les designes d’àmbit civil que deriven d’una assistència de VIGE és imprescindible disposar de totes les dades de la designació de procurador/a, quan el Jutjat us la tramiti al moment.

 Per aquesta raó, us agrairem que d’ara endavant la demaneu de cada assistència que en tingui i que, després, en faciliteu una còpia a la ciutadana afectada, qui a posteriori l’haurà de presentar al Col·legi amb la resta de documents que l’acreditin com a víctima de violència de gènere i el seu DNI/NIE/Passaport.

 Cordialment,